Gastlessen Voortgezet Onderwijs

Infratechniek; iets voor jou?

De ViaWijzer organiseert met regelmaat ook gastlessen op scholen in het Voortgezet Onderwijs. Hier worden leerlingen van MBO Infra actief betrokken om te laten zien hoe interessant werken in de (infra)techniek kan zijn. Zij geven de gastles samen met iemand uit het bedrijfsleven en/ of een MBO Infra docent. Er is specifiek gekozen om MBO leerlingen in te zetten.
De redenen zijn:
* Je leert veel meer door iemand anders iets uit te leggen. Daarom levert deze aanpak enorme leermomenten op voor de MBO leerlingen.
* Er is geen generatiekloof, daardoor is de interesse bij leerlingen van het Voortgezet Onderwijs een stuk hoger.
* De combinatie van MBO leerling met een professional levert vaak een dynamische gastles op.
* Er ontstaat veel meer kennisuitwisseling op verschillende fronten.

Vaak worden in bovenstaande gastlessen VO leerlingen actief betrokken. Zo is er de mogelijkheid om gezamenlijk te kijken naar hoe het schoolplein anders ingericht kan worden. Er wordt gebrainstormd en getekend. De MBO leerlingen verzamelen de informatie en verwerken dat in een ontwerp, die ze daarna presenteren op de desbetreffende school. Dit heeft zelfs al een aantal keren geleidt tot het werkelijk opknappen van het schoolplein. Ook daarbij worden beide groepen leerlingen ingezet. Dat resulteert alleen maar in nog meer enthousiasme, kennisuitwisseling en betrokkenheid. Vooral ook dat laatste levert meer waardering op voor de omgeving.

Vanuit de ECHTE projecten, wordt veelal de samenwerking gezocht met het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen MBO Infra van ROC Friese Poort gaan aan de slag met een Civieltechnische klus in samenwerking met een aannemer. Daar is een opdrachtgever bij betrokken, zoals bijvoorbeeld een gemeente of een dorpsbelang, en is er begeleiding vanuit het onderwijs. Voorbeelden van een dergelijk project zijn op deze site voldoende te vinden. Het voordeel van het betrekken van het Voortgezet Onderwijs bij een dergelijke klus is dat deze leerlingen een nog beter beeld krijgen van wat Infratechniek voorstelt. Uit ervaring blijkt dat het enthousiasme bij alle partijen erg groot is.