Lauwers College

“Samen werken aan de toekomst van kinderen”
Een school heeft meer te bieden dan alleen onderwijs. Leerlingen ontwikkelen zich in de periode van voortgezet onderwijs tot zelfstandige mensen die volwaardig kunnen functioneren in onze samenleving. Het is essentieel dat jongeren leren een eigen afgewogen oordeel te vormen. Opvoeding is heel belangrijk in deze periode.

Het Lauwers College wil een ‘waardengemeenschap’ zijn in deze maatschappij. Een school met een menselijke maat, waarin je elkaar kent en waarin je gekend wordt. Een school met eigen gezicht, een herkenbare identiteit, met inhoud. Een school die midden in de maatschappij staat en samen met ouders werkt aan de toekomst van kinderen.
De leerlingen maken kennis met techniek in de breedste zin van het woord. Ze proberen veelal door ondervinding te leren. Een standaard opdracht kan al snel opgeschroefd worden naar een hoger niveau, door extra eisen aan het werkstuk te stellen, zodat de technisch aangelegde leerling en de minder technisch aangelegde leerling beiden goed hun best moeten doen om aan de eisen te voldoen.

Categorie: