De Saad

De Saad is een zelfstandige school voor christelijk voortgezet onderwijs in de gemeente Dantumadeel. De schoolvereniging is in 85 jaar gegroeid van 34 leden naar een kleine 900 en het aantal leerlingen is toegenomen naar ongeveer 440. Een financieel gezonde school in een ruim en modern gebouw waar leerlingen en personeel elkaar goed kennen. De lijnen tussen leerlingen, personeel en directie zijn kort en dat werkt in de praktijk efficiënt en prettig.
Een paar jaar geleden heeft de overheid voor het LBO en het MAVO het VMBO ingevoerd. De naam VMBO betekent: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Het VMBO is onderverdeeld in vier niveaus: basis, kader, gemengd en theoretische leerweg (TL).
VMBO-TL komt het meest overeen met de mavo en daarom mag een school die opleidt voor VMBO-TL zich ook nog gewoon mavo noemen. De school heeft besloten om de naam mavo te handhaven. De school gaat heet daarom dus Chr. mavo 'De Saad'.

Categorie: