Lolkema

Lolkema Aannemingsbedrijf BV is specialist in civieltechnische werken in de woning- en utiliteitsbouw. Dit degelijke bedrijf is al jarenlang actief op alle niveaus van de grond-, weg- en waterbouw. Het is inzetbaar voor vele werkzaamheden, variërend van het bouwrijp maken van bouwkavels tot het voorwerk voor infrastructuur.

Lolkema Transport BV voorziet in het transport van bouwmaterialen met transportmiddelen bemand door ervaren en deskundig personeel. Veel bouwbedrijven en aannemers hebben al kennis gemaakt met de expertise op dit gebied. Door een flexibele opstelling wordt tijdwinst geboekt in bouwprocessen waar tijd geld betekend.
Lolkema Transport BV levert alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van weg- en waterbouwkundige projecten.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer:
· verhardingsmaterialen
· alle materialen voor de aanleg of renovatie van rioleringen
· zand uit de zandput wordt door Lolkema BV Aannemingsbedrijf voor eigen werkzaamheden gebruikt, maar is ook beschikbaar voor levering aan derden.

Categorie: