CSG Ulbe van Houten

De CSG Ulbe van Houten heeft als leus ‘goed voorbereid’. De school wil jonge mensen voorbereiden op de maatschappij, een vervolgopleiding en nog breder, op het leven.

Dit maakt de school op de volgende manieren waar;
- Een christelijke identiteit
- Een overzichtelijke en veilige school
- Een groot onderwijsaanbod
- Uitstel van studie en beroepskeuze
- Leveren van kwaliteit
- Aandacht voor verschillen tussen leerlingen

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Niet elk kind is hetzelfde, er zijn verschillen in capaciteiten en mogelijkheden. Daar is in het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de Ulbe dan ook aandacht voor.

Categorie: