Leerlingen over De ViaWijzer

Het samenwerkingsverband heeft De ViaWijzer als medium. Via De ViaWijzer wordt een ieder op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen en
verschillende activiteiten binnen de ECHTE projecten.

Bij de opdrachtgever

Door de omgang met ver- schillende opdrachtgevers heb ik geleerd dat je jezelf goed moet kunnen aan- passen aan je gespreks- partner. Belangrijk daar- naast is kwalitatief goed werk leveren waarbij eer- lijkheid en betrouwbaar- heid hoog in het vaandel staat. Als je dat doet gunt een opdrachtgever je ook sneller wat.

Op school

Op onze opleiding leer je, door deze aanpak, op een heel andere manier kijken naar Infratechnische werken. Een andere manier van denken. Het leuke is ook dat we zelfs met andere opleidingen samenwerken in pro- jecten. Je krijgt een veel breder beeld van de praktijk.

Bij het bedrijf

Tijdens een ECHT pro- ject heb ik geleerd van het bedrijf waar ik mee samenwerkte, dat de- tails in tekeningen en calculaties ontzettend belangrijk zijn. Je voor- komt zo ongelukken op de werkvloer en verlies bij je nacalculatie. Com- municatie, goed luisteren en analyseren is heel belangrijk.