Cnossen Infra BV

Met ruim 40 jaar ervaring biedt Cnossen Infra bv een breed pakket producten en diensten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het werkterrein van Cnossen is Friesland. Cnossen is specialist in het uitvoeren van zowel kleinschalige als grootschalige projecten in de activiteitengebieden:

- aanleg van alle soorten riolering, waarbij het onderheide riool een echt specialisme is;
- realisatie van alle soorten wegverhardingen en bestratingen, zowel handmatig als machinaal;
- aanbrengen van damwanden en beschoeiingen;
- verzorging van bodemsaneringen;
- uitvoering van grond- en sloopwerkzaamheden;
- bouw en woonrijp maken van uitbreidingsplannen.

Anno 2010 is Cnossen een gecertificeerd leerbedrijf waar instromers in deze branche met een praktijk-leer-overeenkomst geschoold worden tot vakbekwaam en gediplomeerd vakman (aankomend) rioleringswerker/ wegenwerker, vakman waterbouw of straatmaker. De scholing en begeleiding geschied door een eigen interne opleidingsorganisatie waarbinnen opleidingscoördinator, casemanager, gekwalificeerde leermeesters, assessor/ tutor, stagebegeleiders en mentoren hun rol vervullen.
Ook biedt Cnossen jaarlijks meerdere stage plekken voor diverse scholingsinstituten en opleidingen, zoals:

- Leerlingbouwplaatsen Infratechniek;
- maatschappelijke stages;
- snuffelstages (vmbo);
- midden/hogere-kader- stages (roc, hbo).

Hiervoor is Cnossen Infra een erkend stagebegeleider.

Categorie: