Dorpsbelang Oosternijkerk

Het dorpsbelang vertegenwoordigd Oosternijkerk op maatschappelijk en cultureel gebied en behartigt de belangen van het dorp en de inwoners bij gemeentelijke- en provinciale overheden en andere instanties.

De bestuursleden van het dorpsbelang organiseren daarnaast eens in de drie jaar het dorpsfeest en jaarlijks een aantal activiteiten voor jong en oud.