De Wiken

Oplevering: 
april, 2009

Voor het project Leerlingbouwplaatsen Infratechniek is een pilotproject gedraaid, genaamd 'De Wiken'. Het werk betrof een gecombineerde riolerings- en bestratingsproject in de wijk 'De Wiken' in Drachten, waar verschillende leerlingen Infratechniek van ROC Friese Poort te Drachten het werk van voorbereiding tot oplevering geheel zelfstandig hebben uitgevoerd. De leerlingen waren verantwoordelijk voor de projectvoortgang en betrokken bij alle facetten van het werk om het praktische inzicht, de motivatie en het verantwoordelijkheidsbesef te vergroten. Daarnaast hebben de leerlingen leren omgaan met de laatste innovaties op het gebied van machinaal straten. Medewerkers van Witteveen GWW en docenten van de opleiding Infratechniek hebben hen hierbij met raad en daad bijgestaan en begeleid.

Doel van het project was onder meer een gedegen visie voor de verdere ontwikkeling en uitvoering te kunnen vormgeven en goed onderbouwde oplossingsrichting(en) te kunnen formuleren.

Opdrachtgever

Uitvoerder

Onderwijs